Последние вопросы и ответы

Запишіть пропорцію , в якій кожне відношення дорівнюєа)2 б)1,2

Нет уточнений

Ответы

2:4...:6.....:81,2:2,4Про це йшлося?
Нет уточнений