Последние вопросы и ответы

Задачі про швидкість прямолінійного, рівномірного руху

Нет уточнений

Ответы

Запишіть рівняння руху для тіла, що рухається проти осі координат зі швидкістю 2 м/с. Початкова координата рівна 3 км. Знайдіть момент часу коли тіло буде знаходитись в початку координат.Роз.Точка перетину графіків означає, що в момент часу t = 3 с тіла мали однакову координату х = 6 м, тобто вони зустрілись.
Нет уточнений