Последние вопросы и ответы

Сочинение на тему Tabiat va biz на узбекском языке

Нет уточнений

Ответы

Tabiat yer yuzidagi jamiki tirik mavjudot uchun muqaddas go\'shadir. Tabiat ularni to\'ydiradi, kiydiradi, issiq va sovuqdan asraydi. O\'z navbatida tirik mavjudot ham tabiatga mehr qo\'yadi. Bu mehr tabiatni asrash, uning boyliklarini ko\'paytirish tuyg\'usi bilan uyg\'unlasha olsagina haqiqiy sanaladi. Yaqin o\'tmishimizda biz «Tabiatni sevamiz» deb bong urdigu, biroq uni asrab-avaylash ishiga mas\'ul ekan-ligimizni unutib qo\'ydik. Ana shu mas\'uliyatsizligimiz «Ekologiya» deb nomlanuvchi yangi fanga zamin yaratdi. «Ekologiya» so\'zi «eko» — uy, turar-joy, «logos» - fan so\'zlaridan olingan bo\'lib, u atfof-muhitning buzilishi va bunga sabab bo\'lgan omillar, muhit halokatining oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqish borasidagi bilimlarni targ\'ib etish asoslarini o\'rganadi.  Yangi asrning barkamol kishiisi o\'zida ekologik madaniyat unsurlarini ham namoyon eta olishi zamon talabidir. Ekologik madaniyat — bu atrof-muhit to\'g\'risida chuqur bilimga, tabiatni asrash tuyg\'usiga ega bo\'lish, o\'simliklar hamda hayvonlarga nisbatan g\'amxo\'rlik ko\'rsatishga, tabiat zahiralaridan oqilona foydalanish, ularni ko\'paytirish borasida qayg\'urishga qaratilgan amaliy faoliyatning yuksak ko\'rsatkichidir. Ana shu xislatlarni o\'zida aks ettira olgan insonni ekologik madaniyat egasi, deb atash mumkin.  Iste\'moldan ortiqcha suv jo\'mraklardan oqishiga yo\'l qo\'ymaslik, suv havzalarini ifloslantirmaslik, axlatni duch kelgan joyga to\'kmaslik, turar-joylarni ozoda saqlash, ko\'chat va gullarni sindirmaslik hamda ularni ekish, hayvon¬larga g\'amxo\'rlik qilish, qushlarni parvarishlash, xonadon va xiyobonlarni gulzorga aylantirish kabi harakatlarni amalga oshirish ekologik madaniyatlilikning eng oddiy ko\'rinishlari sanaladi.  Hozirgi davrda inson va tabiat, fan-texnika taraqqiyoti va atrof-muhit, jamiyat va ekologiya o\'rtasida nomutanosiblik vujudga kelayotir. Bularning barchasi ekologik madaniyatni yanada yuksaltirish masalasini ko\'ndalang qo\'ymoqda.  Ma\'lumki, tabiatda hamma narsa bir-biriga uyg\'undir. Fan-texnika yutuqlaridan unumli foydalanayotgan inson esa ana shu uyg\'unlikni buzmoqda, unga nisbatan shafqatsizlarcha munosabatda bo\'lmoqda. Tabiiy boyliklardan: suvdan, yerdan o\'rinsiz foydalanish ekologiyani o\'zgartirib yubordi. Qishloq xo\'jaligi ekinlarini noto\'g\'ri rejalashtirish, kimyoviy o\'g\'itlarni haddan ziyod ko\'p qo\'llash yer unumdorligi va inson salomatligiga salbiy ta\'sir ko\'rsatyapti. Korxonalardan oqib chiqayotgan zaharli oqavalar suv havzalarini ifloslantirishi birinchi navbatda hayvonot olami va o\'simliklar dunyosiga ofat keltirmoqda. Transport vositalaridan chiqayotgan tutun-gaz havoning tozaligini buzyapti. Bularning barchasi insondan ekologik madaniyatni talab etmoqda.Aslida, ekologik madaniyat tabiatni barcha go\'zalliklari bilan his qilishdan, sevishdan boshlanadi. Insonning tabiat kuchlari — sovuq va issiq, qurq\'oqchilik, yong\'inlar, turli ofatlar ustidan g\'alabasi unga bo\'lgan munosabatini o\'zgartiradi. Bu ko\'r-ko\'ronalikdan asta-sekin ongli munosabatga aylana boradi. Tabiatga bo\'lgan mehr tuyg\'usi boyib, unga munosabat shaxs madaniyatining ajralmas bir bo\'lagini tashkil etadi.  Har bir inson tabiatdan bahra oladi. Ammo bu hali tabiatga muhabbat degani emas. Tabiatga muhabbat uni tushunishdan, uning go\'zalliklarini anglashdan, tabiat bilan munosabatga kirishishdan boshlanadi.  O\'z navbatida, tabiat insonda kuzatuvchanlik, sezgirlik, nazokatlilik kabi tuyg\'ularni tarbiyalaydi. Bu — insonda ikki ko\'rinishda: tabiatga va o\'ziga bo\'lgan munosabatlarda namoyon bo\'ladi.  Inson tabiatdan faqat zavqlanishni emas, balki uni yaxshi tushunishni ham o\'rganadi. Natijada, o\'zligini his qilib, tabiatdan unga inson bo\'lish imkonini bergan «narsa»ni, ya\'ni insonga xos madaniyat hislarini topishga intiladi. Demak, insoniy tuyg\'ular tabiatga mehr bilan qarashdan oziq oladi.  Tabiat insonda vatan tuyg\'usini uyg\'otadi, uni mehnat va jasoratga undaydi, juda ko\'p tuyg\'ularni kamol toptiradi hamda ko\'p narsalarni talab etadi. Madaniyatli, ma\'naviy kamol topgan inson uchun o\'z Vatani tabiatini muhofaza qilish hayoti va faoliyatining uzviy qismiga aylanib qoladi
Нет уточнений